Anekdotas

Gyvunijos pasaulis

Lokys buvo apsileides, shleivakojis ir purvinas
zhveris. Bet geresnes shirdies uzh ji nebuvo visame
mishke. Tachiau zhverys pastebedavo tiktai jo ishore,
lokys del to labai isizheisdavo, juos gaudydavo ir
zhiauriai suspardydavo. Del to zhverys jo nemego. Nors
jis buvo labai geras. Ir linksmas. Jam patikdavo
kresti pokshtus. Del tu pokshtu kiti zhverys greitai
pradejo jo neapkesti ir mushti. Taip, sunku gyvenime
buti geru ir linksmu.
Vilkas irgi buvo pasileides ir purvinas. Ir dar jis
buvo labai piktas ir zhiaurus. Bet zhverys nejaute jam
neapykantos ir jo nemushe. Todel, kad vilkas mire dar
ankstyvoje vaikysteje. Todel, kad lokys gime ankschiau
uzh vilka. Taip, gerai kai Geris nugali Blogi.
Zuikis irgi buvo piktas ir zhiaurus. Ir purvinas. Ir
dar jis buvo bailys. Zuikis niekuomet niekam nekrete
niekshybiu. Nes bijojo. Tachiau vis tiek visi ji
stipriai mushdavo. Todel, kad blogis visuomet turi
buti nubaustas.
Ir genys taip pat buvo piktas ir zhiaurus. Jis
nemushdavo zhveriu, nes neturejo ranku. Todel savo
ituzhi jis ishliedavo ant medzhiu. Jo irgi niekas
nemushe. Todel, kad negalejo pasiekti. Karta ji
mirtinai uzhspaude nuvirtes medis. Mishke sklido
kalbos, kad medis atkershijo.
Po to zhverys ishtisa menesi bijojo shlapintis ant
medzhiu. Jie shlapindavosi ant zuikio. Zuikis pershalo
ir numire. Visiems buvo aishku, kad del visko kaltas
genys. Bet jo niekas neliete. Nes negalejo
ishkrapshtyti ish po nuvirtusio medzhio. Taip, Blogis
kartais lieka nenubaustas.
Kurmis buvo mazhas ir aklas. Jis nebuvo piktas. Jis
tiesiog gerai dare savo darba. Tai jis pagrauzhe medi,
kuris uzhvirto ant genio. Apie tai niekas nesuzhinojo,
todel jo ir nesumushe. Ji apskritai mushdavo retai.
Dazhniau gasdindavo. Bet ji buvo labai sunku
ishgasdinti, nes jis buvo aklas ir nemate, kad ji
gasdina. Kai nepavykdavo ishgasdinti kurmio, zhverys
labai susikrimsdavo. Ir mushdavo loki, nes jiems
budavo labai apmaudu. Karta lokys taip pat sumane
ishgasdinti kurmi. Bet kurmis neishsigando. Nes lokys
ji uzhmushe. Netychia. Tiesiog lokys buvo labai
nerangus. Ir zhverys ji labai stipriai sumushe.
Nezhiurint i tai, kad lokys teisinosi norejes
pajuokauti. Blogai, kai tavo juoku niekas nesupranta.
Lape buvo labai gudri. Ji galejo lengvai apmauti bet
ka. Kai jai tai pasisekdavo, jos nemushdavo. Bet
kartais jai nesisekdavo. Ir ja mushdavo. Mushdavo
visas mishkas. Ir tuomet ji jau negaledavo nieko
apgauti. Todel, kad labai sunku ka nors apgauti, kai
esi mushamas. Karta ja sumushe mirtinai. Taip,
gyvenime visa laika teisybe atsiskleidzhia.
Shernas buvo didelis, stiprus ir baisus. Visi jo
labai bijojo. Ir todel ji mushdavo tik visas mishkas
kartu. Arba tiesiog apmetydavo akmenimis. Shernas
shito labai nemego. Ir karta nakti jis paslepe visus
akmenis mishke. Uzh tai ji labai stipriai sumushe. Nuo
to laiko shernas niekuomet neslepdavo akmenu. Tiesa
sako - yra laikas rinkti akmenis ir yra laikas ju
neliesti.
Ozhys nebuvo nei piktas, nei geras. Jis tiesiog buvo
skundikas. Jis dazhnai iskusdavo ka nors. Ir ji mushti
bijojo. Tachiau tokiu elgesiu jis visiems ikyrejo. Ir
tuomet ji sumushe mirtinai. Todel, kad jis vis tiek
butu mires nuo senatves. Kada nors. Kai ozhys mire,
lokys graudzhiai verke. Nes jis paslapchiomis mylejo
ozhi. Taip, meile pikta, pamilsi ir ozhi.
Ezhiukas buvo mazhas ir dygliuotas. Jis badesi. Jis
nebuvo piktas, tiesiog tokia jo prigimtis. Del to ji
mushdavo tik per pilva. Ezhiukui tai nepatiko ir jis
eme skustis plikai. Nuo tada ji eme mushti kaip visus
kitus. Taip, labai sunku buti kitokiu.
Skunsas buvo beveik toks pats kaip zuikis. Bet tik
labai smirdejo. Jo kvapas buvo nepakenchiamas. Ji
mushdavo ikishe i celofano paketa. Tada kvapas buvo ne
toks stiprus. Karta buvo skunso gimtadienis. Jis
sukviete visus zhveris, nes buvo godus ir mego
dovanas. Ir zhverys padovanojo jam nauja celofano
paketa. Ir stipriai sumushe ji, iki samones netekimo.
Ir skunsas

   

Facebook komentarai