Anekdotas

Eina arklys per pieva ir mato - ant kalno karve makarena shoka.
- ei, karve, ka tu ten veiki? - klausia arklys.
- pino kokteili plaku...

   

Facebook komentarai