Anekdotas

Ėjo senis į miškelį nusimyš#ti. Pamatė
mešką ir tuo pačiu nusišiko.

   

Facebook komentarai