Andrius Mamontovas

Šviečiantis rytas už lango
Tavo sparnai danguje
Strėlės, paleistos iš lanko
Sminga atgal į mane

Sužaidė: 2

Ir jei tave apkaltins, kad meluoji -
Svarbiausia bus kuo pats šventai tiki.
Net jeigu viską tik susigalvojai,
Bet tikintys nebūna nuteisti.

Sužaidė: 0

Ir visos dainos
kur girdi
apie tave
kur esi?
žydintys sodai
tiktai tau
aš savo kelią

pamiršau

Sužaidė: 0

Ar tu matai
Pasaulį pragare?
Ar danguje?
Ar viskas viename?
Tu man atverk,
Tuščias akis atmerk.

Sužaidė: 0

Ar tu vis dar leidi
Kažkam instruktuoti
Kaip tau gyventi,
Ką tau galvoti?

Ar vis dar meldiesi
Priešais ekraną -
Ten, kur tau kalba
Pagal fonogramą?

Sužaidė: 0

Aš ir vėl krentu
šiąnakt aš tave išduot galiu
įsileisk mane į save
kur saugu
mėlyni kalnai
ten kažkur toli prie debesų
mano mintyse aš tenai
kaip ir tu

Sužaidė: 0

Come drink of my water
come dive in my ocean,
fall into the waves...
dream, dream.

Sužaidė: 0

Ar tikrai tai tiesa,
tavo širdis pykčio pilna.
argi gali taip būt
tu vėl verki vienumoje
neapykanta vėl surišo rankas,
užtemdė akis

Sužaidė: 0

I've seen so many colors
that anyone could see,
but they just don't want to,
coz they say they're happy now.

Sužaidė: 0

Kiekvieną sekundę
Užmiega pabunda
Palieka suranda
Sugrįžta į krantą

Jei esi dabar ir čia
Visas džiaugsmas tavyje

Sužaidė: 0

Ar jie tau meluoja?
kokie jų darbai?
po tviskančiais žodžiais
tikrieji veidai..

Ar deganti saulė?
ar tik atspindys?
tiesa ar apgaulė
atvers tau akis?

Sužaidė: 1

Pagaliau priešaky namai
tu pačiu laiku pakliuvai čionai
geležine širdie gal tu per ilgai
tolimų žvaigždžių dulkes ragavai

Sužaidė: 0

Žiūrintys į dangų, amžinas nakties gelmes
Ieškantys ten ženklo besiilgintys tavęs

Sužaidė: 2

Aš tartum laivas pakėlęs bures
aš vėl keliauju į tavo rankas
vėl jos kaip vaiką pagauna mane
aš visas vėl tavo delne

Sužaidė: 0

I wish I could be someone
who's with you tonight,
I'm leaving my place
before there's a morning light.
I'm driving away
I'm running my horses fast,

Sužaidė: 0

There's the way to the heaven,
and there's the way to hell...
you can choose until you're 27,
before the time puts on you this spell.
Is it a new beginning?

Sužaidė: 0

Jau baigėsi viskas
Tu pabudai filmo gale
Ar ten mano vardas
Plaukiu tarp titrų

Sužaidė: 0

Kraujo krešulių baloj surasi tu mane
tik neverk nes aš su angelais arba pragare
jei mane pakirs iš pasalų taikli kulka
neliūdėk nes aš tenai kur man skirta vieta

Sužaidė: 0

Jie plauna tavo smegenis,
Kad neturėtum nuomonės.
Rinkiminės kampanijos,
Fanatikų bendruomenės.

Sužaidė: 0

Jeigu aš nebegalėčiau saugot Tavęs, aš paprašyčiau
Aukštai pilkų debesų. Debesys plaukia tolyn. Jie viską
Nuneš. Jei nebebūčiau daugiau ten, kur ir Tu.

Sužaidė: 0

Aš toks vienišas jaunas jūreivis
mindau svetimo uosto gatves
ieškau knaipės kur gaučiau išgerti
nes niekad nieks nemylėjo manęs

Sužaidė: 0

Kai baigsis pasaulis
ar tu jauti?
jis vėl prasidės
kūdikio širdy.

elementai vėl grįš
į savo vietas
pro naujas duris

Sužaidė: 0

Kai tu atversi man duris
tas prie kurių ilgai buvau
kai nieks manęs nebestabdys
aš liksiu ten, kur atėjau

Sužaidė: 0

Kai vėjas tau ištars
kelis žodžius
kuriuos dabar turiu

aš juos per jį siunčiu
jūros bangomis
šakomis miškų

aš sapnavau tave
šiąnakt

Sužaidė: 1

(Kiek liko laiko mums)
kai bus puiki ir saulėta diena
tai bus balta balta balta pavasario šviesa
tai bus gaivi nauja pražydusi spalva

Sužaidė: 0

Tai, ką tu skleidi, sugrįš pas tave -
Ir tamsiausia naktis, ir šviesiausia diena.
Ką norėtum atrast, kai pabusi ryte,
Dar gali apsispręst šiandien vakare.

Sužaidė: 1

Lengvume
Krentančio akmens
Šulinio dugne
Virš vandens
Bangose
Rojaus vidury

Aš visur tas pats
Ar girdi?

Sužaidė: 2

Koks mėlynas dangus
koks vėjas laukuose
aš vėl kažkur einu
aš taip noriu matyti tave

Sužaidė: 0

Pro mane kiekvieną dieną
Skrenda tūkstančiai baltų lėktuvų
Ir aš vienas, visad vienas
Laukiu vėl, ko dar nebuvo

Sužaidė: 1

Nugaromis susiglaudę
Tarsi diena ir naktis.
Man teks apskristi pasaulį,
Kad pamatyčiau akis

Sužaidė: 0

Aš šiandien kalbėjau prieš dievą
puslapius juodus varčiau
vakar aš žiūrėjau į sieną
keršto ugnyje degiau

mano jausmai
jau tik pelenai

Sužaidė: 2

Tu man sakai
Naktis tau sesuo
Gęsta šviesa
Gėlas vanduo

Kodai bus nulaužti
Satelitai praneš
Nesvarbu, kur esi
Mano hakeriai ras

Sužaidė: 0

Tu man sakai
Naktis tau sesuo
Gęsta šviesa
Gėlas vanduo

Kodai bus nulaužti
Satelitai praneš
Nesvarbu, kur esi
Mano hakeriai ras

Sužaidė: 0

Ei ten, pavogtose mašinose
Skustagalviai karstuose tiuninginiuose,
Dabar, jeigu girdit šią dainą
Mes čia, jūsų laikas praeina.

Sužaidė: 0

Aš visą dieną buvau kine
Laukiau kol filmas pakeis mane
Juoką ir ašaras ten radau
Tik tavo veido nepamačiau
Visa tai tęsiasi jau senai

Sužaidė: 1

Aš vėl girdžiu jos dainą

ji mano ausyje
ir visa, kas praeina
atsispindės joje

najnarijaj

aš įbridau į upę

Sužaidė: 1

Dangus nušvito jau
o aš vis dar svaigstu
su tavimi.
dangus
kur naktį verkė
lietumi

Sužaidė: 0

Aš prisimenu gerai tave
tas maištingas ir šviesias akis
ar pasidavei tu jau ar ne
ar tebedega jose ugnis

Sužaidė: 0

Tu sugrįžai į mano svajones
tu vėl šalia tyliai esi
ir aš tavyje nėra abejonės
nebėra kur eiti žino visi.

Sužaidė: 0

Skrendant kažkuriame keistam sapne
žemė liko galbūt per daug toli
svajonės ar tu tada matei mane
tai buvo vėl svaičiojimai apie tave

Sužaidė: 0

Those lines that i have crossed
they're always coming back
they're asking to be crossed again
oh yeah

Sužaidė: 0

O jeigu ten danguj tikrai kažkas gyvena
ir jeigu tavyje yra dalelė mano?
o jeigu angelai tikrai yra šalia?
ir jeigu ką žinai, ne visada tiesa?

Sužaidė: 0

aš buvau neklaužada vaikas
ant tvoros kas dieną sėdėjau
vakarais daužydavau langus
galvoje mano švilpavo vėjai.
aš nešiojau suplėšytas kelnes

Sužaidė: 2

Vėl lyg beprotis lekiu nakty
pilkam dulkėtam traukiny
manęs jau niekas nepavys

vėl aplytame lange matyt
išplaukęs mano atspindys
paliesiu jo liūdnas akis

Sužaidė: 0

Palangos jūroj nuskendo mano meilė
ir šaltos bangos jos neatiduos
svaiginantis, man vėjo balsas girdis
bet mano sielos jis negal paguost.

Sužaidė: 0

Paukščiai vėl danguje
kviečia aukštyn mane
debesys raudoni
kiek tik matyt gali
skamba kažkur daina
primena vėl tave
priesaika kas sutryps

Sužaidė: 0

Po svetimom žvaigždėm tolimame mieste
meilės pilnom akim ir pelenais delne

jie vienas kitą suranda
kartodami viešpaties vardą

Sužaidė: 0

Pasakyk ar tu verki
pasiklydus minioje?
ar sutikti dar tiki
pasiklydusį mane?

ir pabudo vėjas
kai pakilo paukščiai

Sužaidė: 0

I'm not a body,
I'm just a soul.
I'm the king,
but not the crown.

Well that's my name,
but it's not me.
I'm not a door...
I am a key.

Sužaidė: 0

Pusė penkių šiaurės nakties
aš nejaučiu tavo peties
ten kur aukštai baigias dangus
mano sparnų jau nebebus

Sužaidė: 0

Prisimeni, kaip minioje pasmerkti mes stovėjom?
Prisimeni, kaip negalėjom nebuti kartu?
Prisimeni, kaip su visais pasroviui nenorėjom?

Sužaidė: 0

Jei dar nesibaigė lietus
ir jei dar oras ne toks gražus
brolau laikykis nenusimink
nosies dar nenukabink

Sužaidė: 0

Stay tuned to your favorite station
whatever it takes tonight.
Don't speak to your own reflection,
you'll see it will be all right.

Sužaidė: 0

Kiekvieną naktį po tavo langu kažkas dainuoja
kažkas nemiega o jei ir miega tave sapnuoja
akis užmerksi ir neįtarsi kad tavo kūną
kažkas glamonėms į savo sapną pavogęs būna

Sužaidė: 0

Ei mano brolau raudonomis po meiles naktų akimis
ei ka tu jauti kai brėkšta aušra
ei aš nežinau kuo tu vardu bet tavo ranka ištiesta
tu vis dar ieškai ten kur jau nebėra

Sužaidė: 0

Ten durys, ten durys už kurių
Aš tyliai vėl, tyliai ateinu
Anapus, pasaulis kuriame
Kiekvienas nori pas tave

Sužaidė: 0

Tie, kurie skrenda per mėlyną dangų
Ir tie, kur išdrįsta nuvyt abejonę
Visi jie liepsnodami kyla ir krenta
Tik tam, kad grąžintų tau tavo svajonę..

Sužaidė: 0

Ten kur tu ten ir aš
vėjas mus nuneš
ten kur aš ten ir tu
amžinai kartu

Sužaidė: 0

The end is just the end,
there's nothing to begin.
The end that comes in the end,
when there's nothing left to win.

Sužaidė: 0

I wanna take this chance,
I don't wanna wonder if.
I've got to follow
my instincts this time,
I have to take all of this risk.
They say if you go that way

Sužaidė: 1

Puslapis pirmas vitrinos lange
Kalbančios galvos žydram ekrane
Kasdien pasižiūri ir vėl pamąstai:
Tos pačios naujienos, tik keičias vardai

Sužaidė: 0

Kai jos akis trečią karta palietė diena
anksti ryte kai paukščiai vėl prisiminė save
tiktai tada tiktai tada ji tapo vėl laisva

Sužaidė: 0

(Jurga:)
Tu atnešei šviesą
Į mano pasaulį,
Tik ištarei žodį
Ir dingo apgaulė..
Aš tekanti upė
Tu tekanti saulė
Aš pamečiau viską

Sužaidė: 0

Tu būsi toli tavo balsą vėjas atneš
tu būsi toli aš klajosiu tylus po gatves
tu būsi toli saulė mano minčių nelies
tu būsi toli aš pamesiu pradus vilties

Sužaidė: 2

Tu likai lietuje
Jei aš sugrįžčiau
Pas tave atgal
Senam laive
Arba upės dugnu
Iš kito kranto
Kuriame šviesa
Lyg debesų

Sužaidė: 0

Jie lengvai tave suranda jie prisimena tave
jie ir vėl tau tiesia ranka televizijos lange
jų balsai kiekvieną dieną saldžiai kalbina tave

Sužaidė: 0

Mano draugas vieną dieną
Ėjo Vasaros gatve,
Kai kažkur prie 5-o namo
Pasigirdo galvoje..
Keistas balsas lygtai būtų
Kas kalbėjęs iš tiesų,

Sužaidė: 0

Tau ir man nebedaug jau liko
atsimerk danguje ženklai
ten kažkas vakar atsitiko
rytuose šią naktį kils gaisrai

Sužaidė: 1

Ten kur tavo žodžiai
baigiasi tyla
ten kur tyliai pauzė
būna paspausta

ar tu mane girdi?
ar tu tik šiaip tyli?
ar aš galiu kalbėt?
ar net neprasidėt?

Sužaidė: 0

Užsimerk ar matai, skrendantys laivai
Horizonte toli
Begalinis dangus šaukiasi mus
Laisvas esi

Sužaidė: 0

Tą vakarą tamsų aš ant stogo lipau
Norėjau išvysti ką senai užmiršau
Norėjau pajusti svaigų orą dangaus
Nuo jo užsimerkt ir savęs paklaust

Sužaidė: 0

Tai baigėsi vakar naktį vėliausiai anksti ryte
kai žvaigždės nustojo degti kai tu užmigai viena
snaigės nebekris jų žiedai daugiau nesiskleis

Sužaidė: 0