Daugiau nei metus rengtam Mokslo ir studijų įstatymo projektui aptarti vos kelios dienos?

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga, susipažinusi su Švietimo ir mokslo ministerijos parengtu Mokslo ir studijų įstatymo projektu, pateiktu socialinių partnerių peržiūrai š.m. lapkričio 6 dieną, kviečia Švietimo ir mokslo ministeriją atsisakyti minties LR Vyriausybės svarstymui projektą pateikti iki lapkričio 15 d.

Tokią poziciją Lietuvos studentų atstovybių sąjungą paskatino priimti atliktos lyginamosios studentų teiktų siūlymų ir Mokslo ir studijų įstatymo projekto analizes rezultatai. Akivaizdu, kad didžioji dalis konkrečių siūlymų, kuriuos jau ne pirmą kartą išsako studentai bei akcentuoja kiti socialiniai partneriai – yra ignoruojami.

Pasak LSAS prezidentės Indrės Vareikytės, sveikintina, kad pagaliau parengtas dokumentas, apie kurį galima kalbėti konkrečiai, tačiau stebina, kad be socialinių partnerių rengto naujojo įstatymo projekto aptarimui su studentais, mokslininkais, ekspertinių organizacijų atstovais ir kitomis interesų grupėmis paliktos vos šešios darbo dienos.

Naujasis įstatymo projektas nesprendžia sistemos spragų bei nepaiso ankstesnių, esminių pastabų: Studijų kokybės vertinimo centras išlieka politizuota studijų kokybės vertinimo institucija, kokybės užtikrinimo mechanizmas – neaiškus. Siūlomo projekto nuostata, jog socialinės studentų stipendijos būtų administruojamos Valstybinio mokslo ir studijų fondo, turėtų būti neabejojant redaguota, jog ši funkcija turėtų būti perleista LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

„Norime pabrėžti, kad siūlydami įstatymo projekto pakeitimus, studentai akcentuos principinius dalykus, tiesiogiai susijusius su studentams aktualiais pokyčiais: Aukštosios mokyklos taryboje studentų atstovai turi sudaryti ne mažiau nei 20%, o aukštosios mokyklos Rektoriaus ataskaita turėtų būti tvirtinama 2/3 Tarybos balsų dauguma. Taip pat jau dabar akivaizdu, jog stinga veiksnių, užtikrinsiančių griežtesnę studijų programų rengimo ir registravimo kontrolę.“, - tvirtina Lietuvos studentų atstovybių sąjungos vadovė.

Konkrečius siūlymus ir pastabas Lietuvos studentų atstovybių sąjungos atstovai Švietimo ir mokslo ministerijai pateiks rytoj (lapkričio 15 d.) vyksiančio Mokslo ir studijų įstatymo projekto aptarimo su studentų organizacijomis metu. Nuo lapkričio 14 d. siūlymai prieinami visiems piliečiams - jie publikuojami Lietuvos studentų atstovybių sąjungos tinklapyje www.lsas.lt, kur studentai kviečiami pateikti savo komentarus.

„Mes visada pateikiame savo siūlymus plačiam studentų aptarimui, tai ketiname daryti ir šįkart, nes mūsų organizacijai studentų aktyvumas ir įsitraukimas į jiems aktualių sprendimų priėmimą – viena didžiausių vertybių, kurią laikome pilietinės visuomenės kūrimo pagrindu. Norime tikėti, jog ir Švietimo ir mokslo ministerija supranta konstruktyvaus dialogo svarbą geriausio rezultato paieškai.“, - įsitikinusi Indrė Vareikytė.

   

Facebook komentarai