ES įsibėgėja Energetikos Sąjungos sukūrimo procesas

Kovo 5 d. energetikos ministras Rokas Masiulis dalyvavo Briuselyje vykusioje Energetikos taryboje, kurios metu vyko diskusija apie svarbiausius tikslus, kuriuos turėtų pasiekti ES, kurdama Energetikos Sąjungą. Ši diskusija vyko Europos Komisijos vasario 25 d. pateiktų pasiūlymų dėl Energetikos Sąjungos sukūrimo pagrindu. Ministras pabrėžė, kad kertinės Energetikos Sąjungos sukūrimo dimensijos yra energetinis saugumas ir energijos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas, kurios taip pat yra svarbiausi tikslai energetikos srityje Lietuvai.

„Europos Komisijos vizija dėl Energetikos Sąjungos atitinka mūsų interesus. Energetikos Sąjungoje negalime apsiriboti tik fizinių jungčių plėtra, bet turime užtikrinti sisteminę Baltijos šalių integraciją. Netgi įgyvendinus elektros jungčių projektus, su Europa išliksime sujungti asinchroniniu režimu ir būsime priklausomi nuo išorės operatoriaus – Rusijos. Komisijos pasiūlymai dėl būtinybės užtikrinti Baltijos šalių elektros sistemos sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais neabejotinai padės pasiekti šį mūsų strategiškai svarbų regioninį tikslą“, – sakė R. Masiulis.

Pasak energetikos ministro, bendro intereso projektams (PCI) įgyvendinti esminis dalykas yra stiprus regioninis bendradarbiavimas. Lietuva ir kitos Baltijos šalys yra konkretus sėkmingo regioninio bendradarbiavimo pavyzdys. Būtent jo dėka, jau šiais metais bus užbaigtos įgyvendinti Baltijos šalių elektros jungtys su Lenkija ir Švedija. „Tikimės, kad šio regioninio bendradarbiavimo dėka pavyks realizuoti ir dar neįgyvendintus labai svarbius projektus,” – teigė R. Masiulis.

Energetikos ministras taip pat pabrėžė, kad turime stiprinti ES vaidmenį pasaulinėse rinkose – itin svarbu užtikrinti lygias konkurencijos sąlygas su trečiosiomis šalimis. Šiuo metu taikant skirtingus aplinkosaugos, klimato ir socialinius reikalavimus energijos gamintojai iš trečiųjų šalių turi konkurencinį pranašumą, palyginti su elektros energijos gamintojais ES.

„Taip pat remiame didesnio skaidrumo dujų tiekimo srityje užtikrinimo mechanizmus. Sveikintina ir Europos Komisijos iniciatyva pateikti pasiūlymus dėl suskystintųjų gamtinių dujų terminalų panaudojimo, ypač krizių metu“, – pabrėžė R. Masiulis.

Siekiant sukurti Energetikos Sąjungą, Europos Komisija pagal veiksmų planą pateiks pasiūlymus dėl konkrečių iniciatyvų įgyvendinimo.

Vizito Briuselyje metu energetikos ministras taip pat dalyvavo dvišaliuose susitikimuose su Europos Parlamento nariu Jacek Saryusz-Wolski ir Liuksemburgo Ekonomikos ir užsienio prekybos ministru Etienne Schneider. Šių susitikimų metu buvo aptarta ES energetikos darbotvarkė ir dvišalio bendradarbiavimo perspektyvos.

   

Facebook komentarai