ES ketina kai kuriuos radijo dažnius perleisti bevieliam ryšiui

Pastaruoju metu vis daugiau telekomunikacijų kompanijų siekia vertingiausiųjų radijo dažnių. O ES nusprendė plačiajuostį bevielį ryšį perkelti į prioritetų sąrašo pradžią, kad 2013 m. būtų pasiekta šimtaprocentinė interneto skvarba.

ES radijo spektro politikoje, kuri turėtų būti paskelbta šiandien, valstybėms narėms bus liepiama laipsniškai atsisakyti analoginių paslaugų ir skatinti skaitmenines transliacijas, šitaip atlaisvinant radijo bangas, kurios būtų naudojamos plačiajuosčio ryšio skvarbai didinti, pavyzdžiui, kaimo vietovėse.

Šioje politikoje taip pat bus nustatyti reikalavimai mobiliojo ir bevielio ryšio paslaugoms, pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų palydovinėms GPS sistemoms.

Radijo spektro politikos programoje ES nustatė du terminus: iki 2012 m. sausio valstybės narės turi būti galutinai perėjusios prie skaitmeninės transliacijos, o iki 2013 m. atlaisvinti dažniai turi būti prieinami naudoti bevieliam ryšiui.

Komisija pastebėjo, kad būtent kaimo ir nutolusiose vietovėse bevieliai ir mobiliojo ryšio tinklai labiausiai įtakoja skirtumus tarp skaitmeninėmis paslaugomis besinaudojančių ir ju neturinčiųjų.

Remiantis Komisijos turimais skaičiais, radijo bangų naudojimu pagrįstos paslaugos įneša maždaug 300 mlrd. eurų į Europos BVP. Tačiau dėl pirmenybės bevieliam ryšiui teikimo nepatenkintos kai kurios interesų grupės, teigiančios, kad bevielio ryšio rėmimas iškreips rinką mobiliojo ryšio operatorių naudai. Jie įspėja, kad ES bei valstybėms narėms būtina sekti, kad atiduodant atsilaisvinusius dažnius operatoriams nebūtų pažeisti sveikos konkurencijos principai.

Bendroji informacija

Įgyvendinant Europos nusistatytus „skaitmeninės darbotvarkės“ tikslus 2012 metams, naujajai skaitmeninei technologijai keičiant tradicinę analoginę, tos pačios paslaugos gali būti teikiamos naudojant siauresnį spektrą; taip atsiveria galimybės kitiems operatoriams.

„Skaitmeninis dividendas“ – radijo dažnių spektras, kuris būtų atlaisvintas perėjus prie skaitmeninės transliacijos – Briuselyje regimas kaip būdas paskatinti pelningos skaitmeninės rinkos augimą ir plačiajuostį ryšį padaryti prieinamą ten, kur nėra įrengta ryšio tinklų.

Briuselis pasiūlė 790-862 MHz diapazoną priskirti telekomunikacijų operatoriams, kad šie galėtų panaudoti skaitmeninį dividendą. Šis dažnių diapazonas laikomas vienu ir pačių vertingiausių laisvų dažnių, nes sklinda dideliais atstumais ir prasiskverbia pro pastatus.

2009 m. lapkritį Europos Parlamentas ir ES taryba sutiko pakeisti ES telekomunikacijų taisykles ir paragino Europos Komisiją pateikti daugiametę Radijo spektro politikos programą. Šios programos tikslas yra „nustatyti strateginio planavimo ir radijo spektro naudojimo harmonizavimo politikos kryptis ir tikslus“.

   

Facebook komentarai