ES kuriamas „Google Earth“ konkurentas

Visų Europos Sąjungos valstybių piliečiai ir organizacijos gaus teisę laisvai ir nemokamai naudotis Žemės paviršių fotografuojančių ES kosmoso agentūros palydovų nuotraukomis, o tokia paslauga bus teikiama internetu.

Tokią nuostatą Europos Parlamento Pramonės, tyrimų ir energijos komitetas įtraukė į Globalaus aplinkos ir saugumo monitoringo programos (GMES, Global Monitoring for Environment and Security) projektą.

Pirmąjį šios programos etapą planuojama įgyvendinti 2011 – 2013 m. Iš viso tam bus skirta 316 mln. eurų. Užbaigti GMES infrastruktūros diegimą planuojama 2024 metais.

Pagal GMES projektą prieiga prie Žemės palydovų kaupiamų geoduomenų bus suteikta visiems to norintiems ES piliečiams ir organizacijoms naudojant atviromis nemokamomis licenzijomis paremtas kompiuterių tinklų paslaugas. Pranešama, kad nuotolinio Žemės paviršiaus monitoringo duomenys aprėps ne tik ES šalių teritoriją, bet visą planetą.

Internetu nebus laisvai prieinamos tik tos palydovinės nuotraukos, kurios kels potencialų pavojų ES saugumui. Manoma, kad tokie draudimai gali būti siejami su tam tikrais gynybiniais objektais (geografinis ribojimas) bei specialiomis nuotraukomis, teikiančiomis papildomą informaciją (itin didelė erdvinė arba radiometrinė raiška, didelis spektrinių kanalų skaičius, duomenys, gauti kituose, o ne optiniame ar infraraudonajame elektromagnetinės spinduliuotės diapazonuose ir kt.).

Pranešama, kad iš esmės GMES taps į „Google Earth“ skaitmeninį atlasą panašia internetine geosąsaja, teikiančia prieigą prie pirminių kosminio monitoringo duomenų. Tai turėtų būti trimatė aplinka, kurioje, remiantis laisvai prieinamais baziniais duomenimis, vartotojai galės patys kurti informacinius sluoksnius.

   

Facebook komentarai