Kredito unijų įstatymui – jau 15 metų

Vasario 21 dieną suėjo lygiai 15 metų nuo tos dienos, kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymas. Tai buvo istorinis įvykis ne tik Lietuvoje po nepriklausomybės atgavimo besisteigiančioms kredito unijoms, bet ir visai šaliai.

Priimtas įstatymas įsigaliojo tų pačių metų kovo 24 dieną. Kredito unijų įstatymo pataisos buvo atliktos du kartus – 2000 ir 2008 metais. Kredito unijų įstatymas įtvirtino vienintelių Lietuvoje kooperatinių kredito įstaigų - kredito  unijų - veiklos teisinius  pagrindus, kurie paspartino kooperatinės kredito sistemos sukūrimą ir jos  vystymąsi Lietuvoje, kaip efektyvią alternatyvą komerciniams bankams.

Įstatymo priėmimą puikiai prisimena Lietuvos kredito unijų steigėja Regina Piečaitienė, kuri pernai už kredito unijų steigimą ir lietuvybės puoselėjimą buvo apdovanota Prezidento Valdo Adamkaus ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio Kryžiumi. „Buvo labai sunku. Mes nežinojome, kas esame, nes pradžioje neturėjome net antspaudo. Ėjome pas notarus, teisininkus, lankėmės pas Vyriausybės ir ministerijų atstovus, bet niekas negalėjo mums patarti, nes kredito unijos buvo visiška naujovė. Jie nežinojo, ką su mumis daryti. Kai pagaliau susitvarkėme dokumentus, prasidėjo darbas,“ – apie kredito unijų veiklos pradžią pasakoja R. Piečaitienė.

Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Sigitas Bubnys akcentuoja šio įvykio svarbą:„ Ypač daug nuveikė ir Kredito unijų įstatymui išvysti dienos šviesą padėjo tuometinė kredito unijų projekto Lietuvoje direktorė Regina Piečaitienė. Tuo metu, kai prieš 15 metų R. Piečaitienė atvyko į Lietuvą įgyvendinti Kanados Vyriausybės ir Atviros Lietuvos fondo finansuojamą projektą, pirmasis jos misijos uždavinys buvo pasirūpinti Kredito unijų įstatymo priėmimu. Be tvirtos teisinės bazės kredito unijos šiandien nebūtų pasiekę tiek daug. Priimtas įstatymas sukūrė tvirtą pagrindą kredito unijų judėjimo pradžiai ir nustatė kryptį tolimesniam šių kooperatinių kredito įstaigų vystymuisi".

Prie Lietuvos kredito unijų steigimuisi gyvybiškai svarbaus Kredito unijų įstatymo projekto rengimo prisidėjo dr. Stasys Vėlyvis, ekonomistas Gediminas Morkūnas, teisininkai Ramunė Dulevičienė ir Jonas Masiokas. Projektą redaguoti padėjo tuometinis S. Vėlyvio padėjėjas Robertas Martinkus, daug patarimų davė ir Jonas Niaura, tuo metu dirbęs Lietuvos banke. Šiuo metu Lietuvoje veikia 67 kredito unijos vienijančios daugiau nei 105 tūkstančius narių. Bendras kredito unijų valdomas turtas siekia daugiau kaip 1,1 mlrd. litų. Lietuvoje veikia Lietuvos centrinė kredito unija, vienijanti 61 šalies kredito uniją.

   

Facebook komentarai