LSAS: masiniais protestais Vokietijos ir Austrijos studentai reiškia nepasitenkinimą švietimo sistema

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) reiškia paramą protestuojantiems Vokietijos ir Austrijos studentams, reikalaujantiems socialinės teisybės, nemokamo ir visiems prieinamo aukštojo mokslo bei išsikerojusios korupcijos panaikinimo.

„Suprantama, kad išaugęs mokestis už mokslą, daugelį privertęs įklimpti į ilgametes skolas, privertė studentus pagaliau prabilti ir kovoti už savo teises. Į studentus ir net moksleivius žiūrima kaip į klientus, o tai kuria priešišką savarankiškam mokymuisi atmosferą“,- sako LSAS prezidentas Arūnas Mark. LSAS pritaria Vokietijos ir Austrijos studentų pozicijai, jog reikia stabdyti universitetų komercializaciją, mokslas turi būti prieinamas visiems ir nemokamas, studentai turi turėti visišką  savivaldą, o universistetų administravimas turi būti demokratiškas.

Stambaus masto demonstracijos prieš didėjančius mokesčius už mokslą ir vykdomą viešojo švietimo komercializaciją prasidėjo po to, kai Austrijos studentai dar spalio mėnesio pabaigoje užėmė Vienos universitetą. Ši studentų iniciatyva sukėlė ištisą universitetų okupacijų bangą ne vien Austrijoje, bet ir Vokietijoje, kuomet dabar yra okupuota daugiau nei 50 universitetų. Dideli protestai taip pat rengiami JAV, Lenkijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir kitose šalyse.

„Apmaudu, kai šiandieniame pasaulyje reikia griebtis tokių drastiškų priemonių, norint atkreipti valdžios dėmesį į susidariusias problemas. Deja, tačiau apie tokią galimybę išgirsti studentų balsą netolimoje ateityje gali tekti svarstyti ir Lietuvoje, jei valstybės pareigūnai ir toliau ignoruos studentus nekreipdami dėmesio į tai, jog švietimo reforma aktualiausia patiems studentams, o ne kažkieno asmeniniams interesams“, - teigia A.Mark.

Tarptautiniu tapęs studentų judėjimas skatina viešus debatus apie švietimo sistemos funkcionavimą bei ryšius tarp vietinių švietimo įstaigų problemų ir globalių ekonominių jėgų. Judėjimas siekia atkreipti dėmesį į nemokamo ir visiems prieinamo švietimo svarbą bet kuriai demokratiškai visuomenei.

   

Facebook komentarai