Lygių teisių kultūros stoka aukštosiose mokyklose atvirumo nestiprina

Aukštojo mokslo atvirumui stiprinti studentų atstovai ragina aukštąsias mokyklas efektyviau ugdyti vidinę lygių teisių ir galimybių akademinę kultūrą. Tokia išvada skelbiama Studentų sąjungos naujausiame leidinyje „Diskriminacija aukštajame moksle: lengva teoriškai, sudėtinga įgyvendinti“.

„Kai aukštojoje mokykloje neugdoma vidinė lygių teisių kultūra, akademinė bendruomenė labiau linkusi sustabarėti ir likti apatiška aplinkai. Dėl to vis dažniau neįgaliųjų, kitos lytinės orientacijos, etniškumo bei užsienio studentai šalies aukštosiose mokyklose lieka akademinės bendruomenės gyvenimo bei studijų proceso tobulinimo nuošalyje.

Aukštosios mokyklos atvirumui skatinti būtina aktyviai įtraukti tiek dėstytojus, tiek studentus, tiek aukštųjų mokyklų administracijų darbuotojus. Tai būtų kur kas lengviau įgyvendinti, jeigu šalies aukštosiose mokyklose vyrautų įtvirtinti lygių teisių bei galimybių principai,– teigia Studentų sąjungos projektų vadovas ir leidinio sudarytojas Vytautas Valentinavičius.

Pasak V. Valentinavičiaus, pastarųjų principų paskirtis – aukštojoje mokykloje sudaryti visas galimybes, atvirą atmosferą norintiems mokytis bei sustiprinti akademinės bendruomenės aplinkinių supratimą. Aukštasis mokslas galės vadintis „atviru“ tik tada, kai gebės priimti visus norinčius tobulėti, nediskriminuojant nei vieno visuomenės nario.

Esminių neįgaliųjų, lyčių lygybės, etniškumo principų įgyvendinimas, anot V. Valentinavičiaus, taip pat paskatintų visuomeninių organizacijų narius aktyviau ir drąsiau imtis priemonių keičiant aplinką diskriminuojamų asmenų atžvilgiu.

Naujausias leidinys yra dalis Studentų sąjungos pavasarį surengto tarptautinio projekto „Kova su diskriminacija: teorijoje lengva, įgyvendinti (praktikoje) sudėtinga“. Leidinyje publikacijos sudarytos remiantis projekte dalyvavusių studentų bei ekspertų patirtimi, kaip spendžiama diskriminacijos problema aukštajame moksle užsienio šalyse ir Lietuvoje. Projekte aktyviai dalyvavo jaunuoliai iš Didžiosios Britanijos, Škotijos, Austrijos, Kroatijos, Slovėnijos, Gruzijos, Ukrainos.

Leidinį „Kova su diskriminacija: teorijoje lengva, įgyvendinti (praktikoje) sudėtinga“ rasti galima visose Lietuvos viešose bei pagrindinėse universitetų bibliotekose, M. Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos Studentų savivaldų pagrindinėse būstinėse, su šia veikla susijusiose organizacijose. Greitu metu leidinys bus pasiekiamas Studentų atstovų interneto tinklalapyje www.lss.lt.

Primename, kad Lietuvos studentų sąjunga nuo 2005-ųjų metų ėmėsi nagrinėti neįgaliųjų, lyties, lytinės orientacijos studentų lygias teises bei aukštojo mokslo sąlygas Lietuvoje. Studentų sąjunga yra surengusi ir išleidusi ne vieną leidinį, apklausą, tyrimą ir tarptautinę konferenciją, skirtą žmonių su negalia integracijos į aukštąjį mokslą temoms. 2009-aisiais metais yra įkurtas Studentų sąjungos įvairovės komitetas, kuriame aktyviai veikia studentai iš skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų.

   

Facebook komentarai