Mokslininkai, politikai ir specialistai įsijungs į svarstymą dėl sostinės naujųjų viešojo transporto rūšių

Š.m. kovo 15 d. vyko piliečių asociacijos „Metro sąjūdis “ aktyvo (mokslininkų, politikų ir specialistų) susirinkimas dėl pasirengimo dalyvauti viešojo transporto Spec. plano konceptualiosios dalies svarstyme, kuris savivaldybės Taryboje numatomas 2011 m. birželio mėn.

„Metro sąjūdžio“ aktyvas sieks, kad Spec. plano rengėjai, prieš pateikdami Tarybai parengtus konceptualios dalies variantus, pristatytų juos ne tik Vilniaus transporto sistemos darbo grupei, bet ir piliečių asociacijos “Metro sąjūdis” aktyvui.

     Pasak „Metro sąjūdžio“ valdybos nario Juozo Zykaus, Spec. plano koncepcija, kuri apspręs viešojo transporto vystymo perspektyvas ir realizavimą iki 2040 metų, yra didžiulės  reikšmės ir atsakomybės įvykis, todėl Lietuvos plačioji visuomenė, mokslininkai bei politikai pasirengę aktyviai įsijungti į svarstymą dėl naujų viešojo transporto rūšių Vilniaus mieste įdiegimo būtinumo ir naudingumo.

     Vienas svarbiausių viešojo transporto planavimo dokumentų jau pradėtas rengti. 2011 m. vasario 14 d. ūkio subjektų grupė pasirašė sutartį su Vilniaus m. savivaldybe dėl viešojo transporto planavimo dokumento, kuris įvertins, kaip turi būti plėtojamas viešasis transportas iki 2040 metų. Ūkio subjektų grupė įsipareigojo išnagrinėti 4 koncepcijos variantus (1. nieko nekeičiama; 2. diegiamas metropolitenas; 3. diegiamas tramvajus; 4. diegiamos alternatyvios visuomeninio transporto susisiekimo priemones) dėl Vilniaus miesto viešojo transporto sistemos tobulinimo.

     Koncepcijos, pagal kurią rengti planą, sprendinius miesto Tarybos svarstymui ir apsisprendimui numatyta pateikti gegužės pabaigoje – birželio mėn.

     Lemiamas žodis, kokį ateityje turėsime viešąjį transportą, bus tartas šių metų rudenį, kai Vilniaus miesto Taryba svarstys naująjį sostinės transporto specialųjį planą.

     Lietuvos visuomenėje diskusijos ir svarstymai dėl metropoliteno įrengimo Vilniuje tęsiasi jau tris dešimtmečius. Užsienio specialistai pabrėžia, kad didžiausios problemos diegiant metropoliteną yra psichologinės, todėl didelis dėmesys ir toliau bus skiriamas siekiant paneigti jau kelis dešimtmečius žmonių ir valdžios sąmonėje įsišaknijusius mitus: 1. Metro galima statyti mieste, kur yra 1 mln. gyventojų (kai tuo tarpu daugiau kaip dvidešimtyje Europos miestų, mažesnių už Vilnių, metro sėkmingai veikia). 2. Metro statyti galima tik biudžeto lėšomis, (kai tuo tarpu kitose šalyse tokie projektai sėkmingai įgyvendinami taikant viešojo ir privataus finansavimo modelio taikymą (VPP). 

   

Facebook komentarai