Mokslinių tyrimų projektams – daugiau nei 36 mln. litų

Ūkio ministras š. m. lapkričio 7 d. įsakymu skyrė 36,6 mln. Lt paramą iš 2007–2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų 21 projektui finansuoti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT+“.

Šios lėšos bus skirtos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) veiklos aktyvumui privačiame sektoriuje didinti.

„Iš 21 projekto, kuriam nutarta skirti paramą, – net 18 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų projektų. Be to, dešimt projektų priskirtini aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektoriams“, – pažymėjo Ūkio ministerijos sekretorius Arūnas Keraminas.

Ministerijos sekretoriaus teigimu, šia parama siekiama skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimą investuojant į mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, taip pat paremti įmones kuriant naujas tyrėjų, technikų, laborantų ir panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas.

Vienas didžiausių numatytų finansuoti projektų – „Konkurencingos MTTP infrastruktūros sukūrimas korinio ryšio technologijų produktams“ (projektą pateikė UAB „Teltonika“). Šiam projektui skirta iki 6 mln. Lt paramos. Iki 5,5 mln. Lt skirta UAB „Jurby Water Tech“ projektui „Laboratorijos statyba ir įrengimas ultra, mikro, nano filtracijos membranų gamybos technologijos kūrimui ir vystymui“, projektui „MTTP eksperimentinio cecho ir bandymų laboratorijos kūrimas UAB „Traidenis“ finansuoti suteikta iki 3,9 mln. Lt.

   

Facebook komentarai