Mokslo ir verslo atstovai kviečiami dalyvauti mokslinių tyrimų konsultacijose

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Lietuvos mokslo taryba ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia šalies verslo ir mokslo institucijas į viešąsias konsultacijas, kuriose bus siekiama išsiaiškinti aktualiausias sritis planuojant Europos mokslinių tyrimų projektus.

Organizacijų atstovai turės galimybę įvardyti prioritetines tyrimų sferas, kuriose norėtų stiprinti savo kompetenciją bei bendradarbiauti su kitomis Europos šalimis. Konsultacijų metu taip pat bus aptariamas organizacijų poreikis bei galimybė įsilieti į pažangius ES mokslinių tyrimų erdvės projektus.

„Raginame Lietuvos mokslo ir verslo institucijas savo dalyvavimu prisidėti prie šių pažangių finansavimo įrankių, kuriais skatinami aukšto lygio tiek fundamentiniai, tiek į konkrečių problemų sprendimą orientuoti moksliniai tyrimai, įgyvendinimo. Pažymėtina, jog dalyvavimas šiose iniciatyvose padės Lietuvos mokslininkams integruotis į tarptautinius mokslinio bendradarbiavimo tinklus, kartu su kitų šalių mokslininkais vykdant aktualius mokslinius tyrimus pritraukti į Lietuvą atitinkamą kompetenciją ir žinias“, - teigia Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos vicepirmininkas Tomas Žalandauskas.

„Dalyvaudami Europos 7-osios bendrosios programos mokslinių tyrimų projektuose, įnešime reikšmingą indėlį formuojant pažangią žinių ekonomiką ir visuomenę, taip skatindami valstybės konkurencingumą ir papildomų darbo vietų kūrimą“, - sako Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus specialistas Viktoras Mongirdas.

ERA-NET/ERA-NET Plius projektais skatinamas bendradarbiavimas šalies regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniais lygmenimis mokslinių tyrimų sferoje. Šiuo instrumentu gali naudotis įvairios mokslo tyrimus įgyvendinančios ir gerinančios institucijos – ministerijos, mokslo tarybos, fondai ir kitos. Konsultacijas inicijuoja Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Lietuvos mokslo taryba bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Pasak Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjos Aistės Vilkanauskytės, dalyvavimas minėtuose projektuose suteikia galimybę naudotis tarptautinio ekspertinio vertinimo privalumais, pasidalinti gerąja mokslo programų vadybos patirtimi ir išvengti mokslinių tyrimų dubliavimo.

Viešosios konsultacijos „Ar Lietuvai reikia jungtis į naujus ERA-NET / ERA-NET Plius projektus ir ES veikimo sutarties 185-ojo str. iniciatyvas?“ bus vykdomos šių metų balandžio 18 – birželio 1 dienomis. Daugiau informacijos apie konsultacijas interneto svetainėje: http://www.tpa.lt/Konsultacijos/, http://informacija.lmt.lt/.

   

Facebook komentarai