Mokslų akademijoje spalio 28 dieną vyks paskaita apie radioaktyviąsias atliekas

Lietuvos mokslų akademija tęsia 2009 metų Lietuvos mokslo premijų laureatų paskaitų ciklą visuomenei. Buvo skirtos septynios įvairių mokslo sričių, premijos ir planuojama surengti tiek pat viešųjų paskaitų, į kurias kviečiami visi besidomintys šiuolaikinio mokslo tendencijomis ir Lietuvos mokslinininkų laimėjimais.

Spalio 28 dieną 10 val. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks dr. Artūro Plukio paskaita "Radioaktyviųjų atliekų susidarymo, charakterizavimo ir poveikio aplinkai analizės metodų plėtra bei taikymai".

Pasaulyje nemažai elektros energijos pagaminama branduolinėse jėgainėse. Vykstant branduolinėms reakcijoms susidaro apie tūkstantis radioaktyviųjų nuklidų. Dalis jų yra ilgaamžiai ir gali turėti įtakos žmogaus sveikatai bei gyvajai gamtai net ir po šimtus metų, uždarius atominę elektrinę.

Todėl būtina įvertinti radioaktyviųjų atliekų, susidarančių tiek veikiant atominei elektrinei, tiek ir nutraukus jos eksploataciją, kiekius, sudėtį ir sutvarkymo būdus. Taip pat reikia įvertinti radioaktyviųjų nuklidų susidarymo ir nuklidinės sudėties evoliuciją reaktoriaus neutronų sraute; radioaktyviųjų elementų kaupimąsi technologinių procesų grandyse ir aplinkos sanduose bei jų sklaidą per gamtinius ir dirbtinius barjerus; sumažinti AE kuriamos radiacinės taršos jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį aplinkai ir žmogui.

Moksliniai tyrimai, atlikti Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos institute, leido įdiegti radioaktyviųjų atliekų charakterizavimo technologijas Ignalinos AE bei prisidėjo prie saugesnio ir ekonomiškai pažangesnio branduolinių atliekų tvarkymo organizavimo. Taip pat pasitarnavo kuriant saugaus branduolinio kuro ciklo technologijas Lietuvoje ir pasaulyje.

   

Facebook komentarai