Operetė sapno reikšmė

Operetė - Operetę girdėti - greit būsi iškilmingame pokylyj;
Operetę girdėti pritariant muzikai - didelį džiaugsmą;
į operete, eiti su jauna panele - didelę gyvenimo permainą.

   

Facebook komentarai