Pėdsekystės kursai

Gyvūnų pėdsakai tėra tik pavienės raidės. Iš jų sudėlioti žodžius, sakinius, gyvą pasakojimą - daug patirties ir žinių reikalaujantis užsiėmimas. Vis labiau populiarėjantys “Baltijos vilko” rengiami Pėdsekystės kursai suteikia galimybę išmokti skaityti Gamtos knygą, taip pat narystę mūsų asociacijoje (norint tapti “Baltijos vilko” nariu, ne gamtininkams šie kursai privalomi).

Praėjusiais metais Pėdsekystės kursus pradėjo 6 asmenys, sėkmingai užbaigė 4. Tai Dainius Petravičius, Justas Stašionis, Vaidotas Stankus ir Lina Stankienė. Jie gavo gamtos pėdsekio pažymėjimus ir šiais metais taps pėdsekystės lektoriais.

Šiemet pėdsekystės kursai rengiami ne tik Vilniuje, bet ir Kaune - mūsų partnerinės organizacijos Lietuvos žaliųjų judėjimo būstinėse. Kursai susideda iš 6 paskaitų ir dviejų ekspedicijų Biržų girioje. Kursai prasidės liepos 24 d., truks pusmetį, kaina 240 litų (čia įskaičiuotos lektorių kelionių, ekspedicijos autobuso nuomos ir vairuotojo samdymo, apgyvendinimo ir maitinimo Biržuose, aprūpinimo dalomąja medžiaga (DVD diskai, lentelės, vadovėliai, kitos mokymo priemonės) išlaidos). Atsiskaityti galima ir dalimis, bet ne vėliau kaip iki spalio mėn.

Norintys dalyvauti šiuose kursuose turi iki liepos 20 dienos išreikšti savo pageidavimą el.paštu andrius@vilkai.lt

Visais klausimais prašome kreiptis į Pėdsekystės kursų organizatorių Andrejų Gaidamavičių (andrius@vilkai.lt, 8 678 87600).

Tvarkaraštis

2010.07.24 Kaune
2010.07.25 Vilniuje
ĮVADAS Į PĖDSEKYSTĘ
(pėdsakų ir kitų veiklos žymių fiksavimas, kartografija ir orientavimasis vietovėje, išgyvenimas ekstremaliomis sąlygomis, monitoringo ir apskaitų vykdymo pagrindai)
Lektoriai D.A.Liekis ir A.Gaidamavičius

2010. 07.31 - 08.01
VASAROS EKSPEDICIJA Į BIRŽŲ GIRIĄ
(nakvynė palapinėse)
Vadovas A.Gaidamavičius

2010.08.07 Kaune
2010.08.08 Vilniuje
PLĖŠRIŲJŲ ŽINDUOLIŲ PĖDSAKAI
(stambieji plėšrūnai, kiauniniai žvėreliai)
Lektoriai D.Petravičius ir A.Gaidamavičius

2010.09.04 Kaune
2010.09.05 Vilniuje
ŽOLĖDŽIŲ ŽINDUOLIŲ PĖDSAKAI
(kanopiniai žinduoliai, stambieji graužikai)
Lektoriai V.Stankus ir A.Gaidamavičius

2010.09.25 Kaune
2010.09.26 Vilniuje
PAUKŠČIŲ PĖDSAKAI
(paukščių tyrimai pagal pėdsakus, ekskrementus, išvamas, plunksnas, kiaušinius, lizdavietes, balsus ir kitas veiklos žymes)
Lektoriai J.Stankienė ir A.Gaidamavičius

2010.10.30 Kaune
2010.10.31 Vilniuje
SMULKIŲJŲ ŽINDUOLIŲ, VARLIAGYVIŲ, ROPLIŲ PĖDSAKAI
Lektoriai J.Stašionis ir A.Gaidamavičius

2011.01.08 Kaune
2011.01.09 Vilniuje
VABZDŽIŲ PALIEKAMI PĖDSAKAI
(medienoje gyvenantys vabzdžiai, bendruomeniniai vabzdžiai, saugomų vabzdžių rūšių paieška pagal veiklos pėdsakus, vabzdžių rinkimas ir preparavimas)
Lektorius D.A.Liekis

2011.01.15-16
ŽIEMOS EKSPEDICIJA Į BIRŽŲ GIRIĄ
(nakvynė Biržų politechnikos mokyklos bendrabutyje)
Vadovas A.Gaidamavičius

________________________________

Paskaitos turinį sudaro 2-3 prezentacijos, praktiniai darbai, videofilmo žiūrėjimas paskaitos tema.

Nors paskaitų šiais metais mažiau nei praėjusiais, bet jų apimtis didesnė, bendra trukmė su pertraukomis - 2,5 val. Paskaitų ir ekspedicijų grafikas preliminarus, jis gali būti keičiamas atsižvelgiant į kursų dalyvių galimybes ir pageidavimus.

Pavienes paskaitas gali lankyti ir pašaliniai asmenys, besidomintys tam tikromis paskaitų temomis (paskaitos mokamos, bet klausytojas pats nusprendžia kiek mokėti, tokiu būdu įvertindamas mūsų darbo kokybę). Kaune paskaitos vyks šeštadieniais, Vilniuje sekmadieniais. Renkamės grafike nurodytomis dienomis 15 val. adresu Kalvarijų g. 130-48, Vilnius ir 16 val. adresu I.Kanto g. 6, Kaunas. Būtina užsiregistruoti iš anksto (el. paštu andrius@vilkai.lt arba telefonu +370 678 87600).

Ekspedicijose taip pat gali dalyvauti pašaliniai asmenys, bet jos yra mokamos (kelionės ir nakvynės išlaidos).

Kursų lankytojams pageidaujant ir susirinkus pakankamai grupei bus organizuojama išvyka į Karpatus, kur bus galimybė susipažinti su seniai Lietuvoje išnykusiais gyvūnais.

“Baltijos vilkas”
www.vilkai.lt

   

Facebook komentarai