Studijų paskolos – pagal poreikį, grąžinimas – pagal pajamas

Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė aukštojo mokslo studijų paskolų sistemai tobulinti pateikė savo siūlymus dėl paskolų sistemos pertvarkos principų.

Pagrindinis paskolų sistemos pertvarkos tikslas – užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą, sudarant galimybes skolintis visiems studentams, kuriems reikia paskolos. Kaip buvo skelbta anksčiau, valstybė ateinančiais mokslo metais numato visiškai finansuoti 21 tūkst. pirmakursių studijas: 11 tūkst. universitetuose ir 10 tūkst. kolegijose. Tam bus skiriama 70 mln. Lt, arba trečdaliu daugiau nei pernai. Likusiems norima užtikrinti galimybes gauti lengvatines paskolas, kad studentai galėtų susitelkti ties studijomis užuot ieškoję pragyvenimo šaltinio.

Pertvarkant paskolų sistemą siekiama, kad paskolas su valstybės garantija galėtų gauti visų pakopų valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų studentai, o jų grąžinimas būtų siejamas su skolininko pajamomis.

Pertvarkius paskolų sistemą, būtų teikiamos 4 rūšių paskolos: studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ir studijų įmokoms.

Paskolos studijų kainai sumokėti būtų teikiamos valstybės nefinansuojamiems studentams. Maksimalus tokios paskolos dydis semestrui galėtų būti lygus studento mokamai studijų kainai. Iki šiol valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, pasiskolinti mokesčiui už studijas negalėjo.

Paskolas gyvenimo išlaidoms siūloma teikti valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų studentams. Siūloma šios paskolos dydį metams padidinti iki 60 bazinių socialinių išmokų (BSI), arba 7 800 Lt. Iki šiol maksimalus šios paskolos dydis metams buvo 36 BSI, arba 4 680 Lt.

Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis būtų teikiamos studentams, studijuojantiems užsienyje. Šios paskolos dydį metams taip pat siūloma padidinti iki 60 BSI, arba 7 800 Lt. Iki šiol maksimalus šios paskolos dydis metams buvo 36 BSI, arba 4 680 Lt.

Paskolos studijų įmokoms būtų teikiamos tik studentams, įstojusiems iki 2009 metų, studijuojantiems valstybės iš dalies finansuojamose vietose. Maksimalus jų dydis semestrui – 4 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžiai. Šios paskolos būtų teikiamos ta pačia tvarka kaip iki šiol. Jų suteikimo ir grąžinimo sąlygų planuojama nekeisti.

Preliminariais skaičiavimais, vien paskoloms išduoti šiemet gali prireikti per 240 mln. Lt. Atsižvelgiant į tai, kad 2009 metų valstybės biudžete nėra pakankamai lėšų išaugusiam paskolų poreikiui patenkinti, ir siekiant, kad pertvarkyta paskolų administravimo sistema galėtų pradėti veikti jau 2009 metų antrąjį pusmetį, pasiūlyta į paskolų sistemą įtraukti privačias kredito įstaigas.

Siūloma, kad paskolas garantuotų valstybė. Paskolos išdavimas galėtų būti užtikrintas ir numatant laidavimą arba draudžiant paskolas.

Studentui būtų skaičiuojamos palūkanos, lygios valstybės ir kredito įstaigos sutartam palūkanų dydžiui - jis būtų mažesnis už komercinių palūkanų dydį, nes valstybė teiktų garantiją. Paskolos gavėjams, priklausantiems tam tikroms Vyriausybės nustatytoms socialinėms grupėms, valstybė galėtų kompensuoti už paskolą studijų kainai skaičiuojamas palūkanas.

Paskola studijų kainai kas semestrą būtų pervedama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Paskola gyvenimo išlaidoms būtų pervedama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą kas mėnesį per dešimt mėnesių. Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis būtų pervedama į paskolos gavėjo sąskaitą iš karto visa suma.

Studento prisiimtų skolinių įsipareigojimų bendra maksimali suma neturėtų viršyti 50 tūkst. Lt (arba 385 BSI).

Siekiama, kad paskolos grąžinimas būtų siejamas su paskolos gavėjo pajamomis. Paskola ir palūkanos būtų pradedamos grąžinti ne vėliau kaip 1 metai po studijų baigimo.

Nuo paskolos grąžinimo būtų atleidžiami nedarbingi asmenys. Studentams, nutraukusiems studijas, lengvatos nebūtų taikomos. Paskolos negalėtų gauti studentai, kurie pagal Mokslo ir studijų įstatymo projektą neturi teisės užimti valstybės finansuojamos studijų vietos ar gauti studijų kainos kompensacijos.

Atsižvelgiant į darbo grupės pasiūlytus paskolų sistemos pertvarkos principus, bus rengiamas Valstybės paskolų arba valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo projektas Jis bus derinamas su suinteresuotomis institucijomis. Patvirtinus Mokslo ir studijų įstatymo projektą, šio aprašo projektas bus teikiamas Vyriausybei.

   

Facebook komentarai