Posakiai

Dažnas, manantis, jog yra geros širdies yra tik silpnų nervų.

Sužaidė: 0

Netikėki vėju - jis pažada ir negrįžta,
Netikėki obelų žydejimu, - tai laikina, tikėki jaunyste ir tuo, kas amžina.

Sužaidė: 0

Vaikas nerašo pareiškimo, prašydamas ateiti į pasaulį.

Sužaidė: 0

Dažnas mato Tave kaip atrodai, tačiau retas žino kas Tu esi.

Sužaidė: 1

Jeigu nori sukaupti savo vidinę energiją, vieną dieną per mėnesį nekalbėk.

Sužaidė: 0

Laimingas tas, kuriam pirmoji meilė paskutinė.

Sužaidė: 0

Kur kas lengviau atsispirti pradžioje nei pabaigoje..

Sužaidė: 0

Geriausi dantys yra tie kurie moka prikąsti liežuvį.

Sužaidė: 0

Jaunystė - tai vasara, o vasara tokia trumpa!

Sužaidė: 0

Numirk, bet nesileisk pabuciuojama be meiles.

Sužaidė: 0

Mums ne tiek reikia draugų pagalbos, kiek žinojimo, kad jos sulauksi.

Sužaidė: 0

Iš širdies pasakytas žodis, pasiekia širdį.

Sužaidė: 1

Piktinies, vadinasi, mąstai.

Sužaidė: 0

Žmogus - tai ne kas kita, kaip daugelis jo poelgiu.

Sužaidė: 1

Ne tas vyras, kuris su kelnėm, o tas, kuris laikosi duoto žodžio.

Sužaidė: 1

Grožis be charakterio, kaip gėlė be kvapo.

Sužaidė: 0

Prisiminimas yra gražiausias jausmas, nes jis atkuria praeitį iš naujo.

Sužaidė: 0

Idomioji matematika: nulis lygus nuliui, vienetas - vienetui, o žmogus nelygus žzmogui.

Sužaidė: 0

Kuo daugiau turi ryšių, tuo labiau esi supančiotas.

Sužaidė: 0

Kas nieko nežino, turi viskuo tikėti.

Sužaidė: 2

Nera nieko baisesnio, kaip vienisai buti tarp draugu !

Sužaidė: 1

Vienatvės nėra ko bijoti, geriau vienatvė, negu purvina meilė!

Sužaidė: 0

Širdis įpranta tikėti tuo, ką įpranta sakyti lūpos. (Š. Bodleras)

Sužaidė: 0

Blogai, kai vyras turi jauną žmoną, kuri nuolatos sirguliuoja, bet dar blogiau, kai žzmona sena, o stipri, kaip akmuo.

Sužaidė: 0

Nesmerkite vedusio vyro, kuris nuolat žziopso į kitas moteris, nes jam viskas atleistina. Nevilties apimtas jis nežino ką daro.

Sužaidė: 1

Vaikas - gėlė, iš kurios galima išauginti piktžolę.

Sužaidė: 1

Gyvenimą reikia paversti svajone, o svajonę gyvenimu..

Sužaidė: 1

Gal jau nė tako nėra, nė žolė netamsuoja tenai, kur buvo gardžiausias vanduo, kur buvo Mama ir Teviskė...

Sužaidė: 0

Sinoptikų kalbomis vėjų nesugaudysi.

Sužaidė: 0

Gamtoj pavasaris kasmet, gyvenime - tik kartą.

Sužaidė: 1

Neverk dėl to kas dabar baigiasi, džiaukis tuo kas bus ateityje.

Sužaidė: 1

Kai is tavo rūsio bus išgertas paskutinis vynas, tada sužinosi, kiek turi draugų.

Sužaidė: 0

Meilė - saldi, bet apgaulinga.

Sužaidė: 0

Senovėje sakydavo:
Jeigu nori gauti dangų,
Duok klebonui daiktą brangų,
Duok jam kupių, pinigų -
Dangų gauti nepigu.
Tie, kur duoda auką menką,

Sužaidė: 0

Meilė - tai perlas, kurį suradus reikia saugoti ir branginti.

Sužaidė: 0

Jaunystė - dažnai nesuvokia savo poelgių prasmės.

Sužaidė: 0

Aš karšta, nes žinau ko esu verta!

Sužaidė: 2

Mylėti reikia taip, kad vėliau nereikėtų sakyti "atleisk".

Sužaidė: 0

Gyventi tik sau - beprasmiška.

Sužaidė: 0

Po meilės - kaip po gaisro.

Sužaidė: 0

Vyrai nepasitiki net tomis moterimis, kurias myli.

Sužaidė: 2

Jei kelias atviras. Tai dar nereiškia, kad jis neveda įi bedugnę.

Sužaidė: 1

Ginčytis su moterim, tai tas pats, kas pulti tanką.

Sužaidė: 3

Saugok jaunystės prisiminimus, nes jie brangiausi gyvenime.

Sužaidė: 0

Žmonės amžinai ginčijasi dėl dviejų spalvų: juodos ir baltos. Kitas jie aiškiai skiria.

Sužaidė: 1

Ateitis visada atrodo geresnė už praeitį ir dabartį, nes kitaip nebūtų verta gyventi.

Sužaidė: 0

Negyva avis vilko nebijo.

Sužaidė: 2

Yra ašarų, kurios ištrykšta dienos šviesoje, ir yra ašarų, kurios sublizga lyg perlai tamsoje.

Sužaidė: 0

Draugystė dažnai baigiasi meile, bet meileė draugyste - niekada.

Sužaidė: 1

Dievas pavydi žmogui tik vieno - meilės.

Sužaidė: 1

Niekad nebus per daug gėlių gėlynuose, saulės spindulių, siaurės vėjų glostomai žemei. Niekad nebus per daug gyvenime draugų.

Sužaidė: 0

Vaikų laimė - tai tėvų laimė.

Sužaidė: 0

Garsūs įvykiai yra ne tie, kurie švenčiami garsiai, bet tie, kurie švenčiami santūriai.

Sužaidė: 0

Jeigu visos merginos geros, tai iš kur atsiranda blogų žmonų.

Sužaidė: 0

Meilės ir kosulio - nepaslėpsi!

Sužaidė: 0

Senmergė - tai moteris, kuri pasake "ne" vieną kart per daug.

Sužaidė: 0

Kam kankintis, gyvenimas ir taip kankins.

Sužaidė: 1

Jaunystė - tai toks amžius, kada veikiai suartina žmones ir greitai užgyja jų žaizdos.

Sužaidė: 0

Žodis - ne paukštis, bet gali žmogų apteršti.

Sužaidė: 1

Mylėk mane daugiau negu vakar, bet mažiau negu rytoj.

Sužaidė: 1

Iš visų melo vaikų gražiausias - pagyrimas.

Sužaidė: 0

Pirmas sniegas virsta vandeniu,
Pirmoji meilė - ašaromis.

Sužaidė: 1

Visos žvaigždės tik vieną kartą spindi.

Sužaidė: 0

Meilė - tai apysaka, kurią skaitai ir bijai, kad nesibaigtų!

Sužaidė: 0

Graži moteris, kaip gera knyga: tol keliauja iš rankų į rankas, kol visai susidėvi.

Sužaidė: 0

Priverstinė meilė ir skruostų dažai laikosi neilgai.

Sužaidė: 0

Žinios brangesnės už pinigus, aštresnės ųz kardą, galingesnės uz patranką.

Sužaidė: 0

Laimingas tas, kurio svajonės virsta tikrove.

Sužaidė: 0

Be kančių, nepažinsi pasaulio (meilės)
Be tamsos, nepažinsi šviesos
Be žmonių, nepažinsi pasaulio
Be klaidų, nematysi tiesos.

Sužaidė: 0

Niekada nesmerk kito klaidų, nes klaidos leidžia suprasti gyvenimą !

Sužaidė: 1

Stiprūs žmonės ieško savo klaidų, silpni - svetimų.

Sužaidė: 1

Didžiausias mūsų, kaip žmogiškųjų būtybių, turtas yra gebėjimas keistis. (E. Easwaran)

Sužaidė: 0