Posakiai

Rūpindamiesi kitų laime mes randame ir savąją.

Sužaidė: 0

Jei tave peikia kvailys, - vadinasi, toks nesi.

Sužaidė: 0

Neužkąsk seno šulinio, kol naujas dar neiškastas (Estų patarlę).

Sužaidė: 2

Viskas, kas mums teikia skausmo, duoda taipogi ir vilties.

Sužaidė: 0

Negalima sudeginti ugnies, paskandinti vandens, užpūsti vėjo, ir - sunaikinti tiesos.

Sužaidė: 2

Nebūtina visada prisiminti..
Užtenka niekada nepamiršti..

Sužaidė: 0

Aš atėjau į tavo žzemę kaip svetimšalis
Aš gyvenu tavo namuose, kaip svečias
Aš palieku tave kaip draugas, o, manoji žzeme!

Sužaidė: 0

Tūkstantis naujų kelių pagimdo tūkstantį naujų problemų.

Sužaidė: 0

Gailios ir brangios ašaros tos, kurios liejasi mėnesienoj.

Sužaidė: 1

Meilė - tai gėlė, kuri laistoma ne vandeniu, o ašaromis !

Sužaidė: 0

Netikėki vėju - jis pažada ir negrįžta,
Netikėki obelų žydejimu, - tai laikina, tikėki jaunyste ir tuo, kas amžina.

Sužaidė: 0

Dažnas mato Tave kaip atrodai, tačiau retas žino kas Tu esi.

Sužaidė: 1

Kur kas lengviau atsispirti pradžioje nei pabaigoje..

Sužaidė: 0

Kad išgelbėtum skęstantį, nebūtina ieškoti paties geriausio plaukiko.

Sužaidė: 0

Meilė - ne svarstyklės, o supuoklės: jai rūpi ne svoris, o apsvaigimas.

Sužaidė: 0

Meilė - tai ne žzaidimas, todėl su juo niekada neverta žaisti!

Sužaidė: 8

Jaunystė - tai pirmas gyvenimo puslapis ir ką įrašysi, skaitysi visą gyvenimą!

Sužaidė: 1

Numirk, bet nesileisk pabuciuojama be meiles.

Sužaidė: 0

Piktinies, vadinasi, mąstai.

Sužaidė: 0

Mylėk, nes pats į pasaulį atėjai per meilę.

Sužaidė: 0

Ir žolės lapelis vertas didelio pasaulio, kuriame jis gyvena.

Sužaidė: 0

Vyrai apie meile kalba nedaug, bet galvoja, sielojasi dėl jos ir yra ne mažiau pažeidžiami už moteris.

Sužaidė: 0

Kas valgo jau sotus būdamas, tas savo dantimis sau duobę kasa.

Sužaidė: 0

Turtas - tai nedraugas, o draugas - tai turtas.

Sužaidė: 2

Žmogus - ne aukso puodas, kad visiems patiktų.

Sužaidė: 0

Prisiminimas yra gražiausias jausmas, nes jis atkuria praeitį iš naujo.

Sužaidė: 0

Nera nieko baisesnio, kaip vienisai buti tarp draugu !

Sužaidė: 1

Širdis įpranta tikėti tuo, ką įpranta sakyti lūpos. (Š. Bodleras)

Sužaidė: 0

Asilas lieka asilu net ir tada, kai neša maišą aukso.

Sužaidė: 0

Tikrai laisva gali būti tik meilė.

Sužaidė: 0

Dažnas, manantis, jog yra geros širdies yra tik silpnų nervų.

Sužaidė: 0

Vaikas nerašo pareiškimo, prašydamas ateiti į pasaulį.

Sužaidė: 0

Nesmerkite vedusio vyro, kuris nuolat žziopso į kitas moteris, nes jam viskas atleistina. Nevilties apimtas jis nežino ką daro.

Sužaidė: 1

Gyvenimą reikia paversti svajone, o svajonę gyvenimu..

Sužaidė: 1

Sinoptikų kalbomis vėjų nesugaudysi.

Sužaidė: 0

Neverk dėl to kas dabar baigiasi, džiaukis tuo kas bus ateityje.

Sužaidė: 1

Jeigu nori sukaupti savo vidinę energiją, vieną dieną per mėnesį nekalbėk.

Sužaidė: 0

Laimingas tas, kuriam pirmoji meilė paskutinė.

Sužaidė: 0

Geriausi dantys yra tie kurie moka prikąsti liežuvį.

Sužaidė: 0

Jaunystė - tai vasara, o vasara tokia trumpa!

Sužaidė: 0

Senovėje sakydavo:
Jeigu nori gauti dangų,
Duok klebonui daiktą brangų,
Duok jam kupių, pinigų -
Dangų gauti nepigu.
Tie, kur duoda auką menką,

Sužaidė: 0

Aš karšta, nes žinau ko esu verta!

Sužaidė: 2

Mums ne tiek reikia draugų pagalbos, kiek žinojimo, kad jos sulauksi.

Sužaidė: 0

Iš širdies pasakytas žodis, pasiekia širdį.

Sužaidė: 1

Žmogus - tai ne kas kita, kaip daugelis jo poelgiu.

Sužaidė: 1

Idomioji matematika: nulis lygus nuliui, vienetas - vienetui, o žmogus nelygus žzmogui.

Sužaidė: 0

Po meilės - kaip po gaisro.

Sužaidė: 0

Ne tas vyras, kuris su kelnėm, o tas, kuris laikosi duoto žodžio.

Sužaidė: 1

Grožis be charakterio, kaip gėlė be kvapo.

Sužaidė: 0

Saugok jaunystės prisiminimus, nes jie brangiausi gyvenime.

Sužaidė: 0

Kuo daugiau turi ryšių, tuo labiau esi supančiotas.

Sužaidė: 0

Kas nieko nežino, turi viskuo tikėti.

Sužaidė: 2

Vienatvės nėra ko bijoti, geriau vienatvė, negu purvina meilė!

Sužaidė: 0

Negyva avis vilko nebijo.

Sužaidė: 2

Draugystė dažnai baigiasi meile, bet meileė draugyste - niekada.

Sužaidė: 1

Blogai, kai vyras turi jauną žmoną, kuri nuolatos sirguliuoja, bet dar blogiau, kai žzmona sena, o stipri, kaip akmuo.

Sužaidė: 0

Vaikas - gėlė, iš kurios galima išauginti piktžolę.

Sužaidė: 1

Niekad nebus per daug gėlių gėlynuose, saulės spindulių, siaurės vėjų glostomai žemei. Niekad nebus per daug gyvenime draugų.

Sužaidė: 0

Garsūs įvykiai yra ne tie, kurie švenčiami garsiai, bet tie, kurie švenčiami santūriai.

Sužaidė: 0

Gal jau nė tako nėra, nė žolė netamsuoja tenai, kur buvo gardžiausias vanduo, kur buvo Mama ir Teviskė...

Sužaidė: 0

Gamtoj pavasaris kasmet, gyvenime - tik kartą.

Sužaidė: 1

Senmergė - tai moteris, kuri pasake "ne" vieną kart per daug.

Sužaidė: 0

Kai is tavo rūsio bus išgertas paskutinis vynas, tada sužinosi, kiek turi draugų.

Sužaidė: 0

Meilė - saldi, bet apgaulinga.

Sužaidė: 0

Meilė - tai perlas, kurį suradus reikia saugoti ir branginti.

Sužaidė: 0

Jaunystė - dažnai nesuvokia savo poelgių prasmės.

Sužaidė: 0

Žodis - ne paukštis, bet gali žmogų apteršti.

Sužaidė: 1

Pirmas sniegas virsta vandeniu,
Pirmoji meilė - ašaromis.

Sužaidė: 1

Mylėti reikia taip, kad vėliau nereikėtų sakyti "atleisk".

Sužaidė: 0

Gyventi tik sau - beprasmiška.

Sužaidė: 0

Vyrai nepasitiki net tomis moterimis, kurias myli.

Sužaidė: 2

Jei kelias atviras. Tai dar nereiškia, kad jis neveda įi bedugnę.

Sužaidė: 1