VATESI išdavė licenciją statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) išdavė licenciją VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ (Ignalinos AE), pagal kurią leidžiama statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius.

„Tai pirmasis licencijuotas statybos projektas iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programos. Naudojant šiuos įrenginius, pagal šiuolaikinius tarptautinius reikalavimus, bus rūšiuojamos, apdorojamos ir saugomos kietosios radioaktyviosios atliekos, susidariusios eksploatuojant atominę elektrinę,“ – sako VATESI viršininko pavaduotojas Michailas Demčenko.

Licencija išduota su sąlygomis, kurios turės būti įgyvendintos iki įrenginių eksploatavimo pradžios. Sąlygose nustatyta, kad statybos metu Ignalinos AE turės tinkamai užtikrinti statybos aikštelės fizinę saugą, įrengti reikalingas apsaugos sistemas. Elektrinė taip pat turės įrodyti, kad rangovinių organizacijų darbuotojų kvalifikacija ir skaičius yra pakankami specialiems darbams atlikti, ir iš anksto pateikti VATESI statybos darbų eigos patikrinimų bei įrenginių apžiūrų planus-grafikus.

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių komplekse, pagal šiuolaikinius tarptautinius reikalavimus, bus tvarkomos ir apie 50 metų saugomos visos Ignalinos AE eksploatavimo bei eksploatavimo nutraukimo metu susidariusios kietosios radioaktyviosios atliekos. Naujos saugyklos ir atliekų apdorojimo įrenginiai turėtų pradėti veikti 2012 metais dabartinėje Ignalinos AE teritorijoje, Drūkšinių kaime, Visagino savivaldybėje.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) yra branduolinės energetikos objektų saugos reguliavimo ir priežiūros institucija.

Apie:

Kietosiomis radioaktyviosiomis atliekomis yra laikomos tokios atominėje elektrinėje susidariusios atliekos kaip kabelio gabalai, filtrai, remontuotų įrenginių dalys, statybinės atliekos, gumos ir šiluminės izoliacijos medžiagos, nusidėvėjusi įranga, vamzdžiai, kuro rinklių konstrukciniai elementai, kuro kanalai, jutikliai ir kt. Panaudotas branduolinis kuras šiuose įrenginiuose nebus tvarkomas. Jis bus tvarkomas ir saugomas atskiroje saugykloje.

Daugiau informacijos apie kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginius bei saugyklas, projekto saugos įvertinimo ataskaitą interneto svetainėje www.vatesi.lt, taip pat Ignalinos AE www.iae.lt.

   

Facebook komentarai