VATESI išdavė licenciją statyti naują labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą

Kovo 18 d. įsigalioja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) išduota licencija VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ (Ignalinos AE), pagal kurią leidžiama statyti naują labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą.

Pasak laikinai einančio VATESI viršininko pareigas Michailo Demčenko, tai jau trečioji licencija išduodama Ignalinos AE statyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius. Ši licencija suteikia teisę statyti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą, įrengti atliekų radiacinio stebėjimo ir matavimo įrenginius, laikinam saugojimui reikalingas atliekų transportavimo bei saugojimo sistemas.

Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugykla – labai mažo aktyvumo atliekų saugojimui skirta speciali patalpa. Saugykloje galės būti patalpinta iki 4 000 m3 radioaktyviųjų atliekų. Pripildžius saugyklą šios radioaktyviosios atliekos turės būti vežamos į specialų kapinyną kas 2 metus. Iš viso labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų gali susidaryti iki 60 000 m3.

Saugykla bus statoma Ignalinos AE teritorijoje, Visagino savivaldybėje. Planuojama Saugyklos eksploatavimo pradžia 2011 m. Pagrindiniai atliekų patenkančių į saugyklą kiekiai bus iš esamų saugyklų išimtos atliekos, o vėliau Ignalinos AE demontavimo metu susidarančios eksploatavimo nutraukimo atliekos.

Licencija išduota su sąlygomis, kurių pagrindinės nustato, kad Ignalinos AE turės parengti saugykloje saugomų atliekų išėmimo procedūras, reikiamai apmokyti bei parengti personalą būsimiems darbams. Taip pat Ignalinos AE privalės užtikrinti pakankamą priešgaisrinę saugą. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) yra branduolinės energetikos objektų saugos reguliavimo ir priežiūros institucija.

   

Facebook komentarai