VATESI: Situacija Japonijos atominėse elektrinėse

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) balandžio 12 d. 5 val. persiųstame pranešime rašoma, kad Japonijoje balandžio 11 d. 11.16 val. įvyko 6,6 balo stiprumo žemės drebėjimas.

Epicentras buvo Hamadori Fukushima prefektūroje 13,1 km gylyje, nutolęs 68 km atstumu nuo Fukushima Daiichi, 60 km atstumu nuo Fukushima Daini, 61 km atstumu nuo Tokai Daini, 173 km atstumu nuo Kashiwazaki-Kariwa ir Onagawa atominių elektrinių. Fukushima Daiichi elektrinės aikštelėje ir už jos ribų radiologinės stebėsenos stotelės neužfiksavo dozės galios padidėjimo. Laikinai buvo evakuoti darbuotojai. Žemės drebėjimo metu buvo prarastas išorinis elektros maitinimas 1, 2 ir 3 blokams, tačiau jis vėliau buvo atnaujintas.

Taip pat pranešta, kad 1, 2 ir 3 Fukushima blokai aušinami gėlu vandeniu. Vyksta 60 tūkst. kubinių metrų radioaktyvaus vandens surinkimo iš 1, 2 ir 3 blokų operacija. Vanduo bus supiltas į kondensatorius bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo pastato talpyklas, taip pat į 5 ir 6 blokų talpyklas. Šiuo tikslu mažai radioaktyvus vanduo esantis 5 ir 6 blokuose (1343 kubiniai metrai) bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo pastato talpyklose (9000 kubinių metrų) buvo išleistas į vandenyną.

Informuojama, kad vyksta šiukšlių bei nuolaužų surinkimo darbai Fukushima Daiichi elektrinės aikštelėje. Šiam tikslui buvo pasitelkta nuotoliniu būdu valdoma statybinė technika.

2011-04-12 07.30 val. TATENA papildomai informavo, kad Japonijos Branduolinės ir pramoninės saugos agentūra (NISA) pateikė atnaujintą preliminarų Fukushima Daiichi elektrinėje įvykusios avarijos vertinimą pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę INES. Susumavus bendrą radioaktyvaus jodo I-131 išmesto į aplinką aktyvumą, atsižvelgiant į INES klasifikavimo kriterijus, NISA paskelbė, kad avarija Fukushima Daiichi elektrinėje atitinka 7 lygį pagal INES skalę.

NISA įvertino, kad radionuklidų išmetimai į atmosferą siekia apie 10 % to, kas buvo išmesta įvykus avarijai Černobylio elektrinėje. Dėl minimų įvykių tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams nėra. VATESI specialistai stebi situaciją, apie kurios pasikeitimus informuosime.

   

Facebook komentarai