VATESI: Toliau tęsiami Fukušima Daiči atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbai

Balandžio 28 d. Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pranešė, kad tebetęsiami avarijos, įvykusios Fukušima Daiči atominėje elektrinėje, padarinių likvidavimo darbai.

Elektrinėms pompoms, kuriomis vanduo yra tiekiamas į pirmojo-trečiojo atominės elektrinės blokų reaktoriaus korpusus, vėl tiekiama išorinė elektros energija.

Fukušima Daiči atominę elektrinę eksploatuojanti organizacija TEPCO įvertino Fukušima Daiči atominės elektrinės reaktoriaus blokų aktyviosios zonos pažeidimo laipsnį. Įvertinta, kad pirmajame bloke pažeista 55 proc. aktyviosios zonos, antrajame – 35 proc. aktyviosios zonos ir trečiajame – 30 proc. aktyviosios zonos. Anksčiau buvo nuspręsta, kad šie reaktoriai nebebus naudojami, vėliau bus vykdomas jų eksploatavimo nutraukimas.

Į pirmąjį Fukušima Daiči atominės elektrinės bloką tęsiamas azoto dujų įleidimas. Azoto dujos naudojamos kaip prevencinė priemonė tam, kad būtų išvengta vandenilio dujų sprogimo.

Dozės galia Fukušima Daiči ir Fukušima Daini atominių elektrinių aikštelėse ir už jų ribų mažėja. Gama dozės galia buvo išmatuota visose 47 Japonijos prefektūrose. Didžiausia dozės galia Fukušimos prefektūroje buvo 1,7 mikroSv/val., o Ibaraki prefektūroje – 0,114 mikroSv/val. Likusiose 45 prefektūrose gama dozės galia buvo panaši į tipinį Japonijoje natūralų foną (nuo 0,05 iki 0,1 mikroSv/val).

Pateikiami maisto produktų užterštumo stebėjimų rezultatai. Balandžio 27 d. išmatuoti 129 ėminiai, kurie buvo paimti balandžio 21 d. ir balandžio 24-27 d., iš 10 Japonijos prefektūrų. 125 ėminių matavimo rezultatai parodė, kad I-131, Cs-137 ir Cs-134 neaptikta arba jų koncentracijos buvo žemesnės negu Japonijoje nustatyti ribiniai aktyvumai. Balandžio 24-26 d. 4 ėminių iš Fukušima prefektūros rezultatai parodė, kad cezio koncentracija špinatuose ir jūros produktuose yra didesnė negu Japonijoje nustatyti ribiniai aktyvumai.

Balandžio 27 d. buvo sugriežtinti reikalavimai špinatų platinimui Japonijos Točigi prefektūroje. Taip pat sugriežtinti reikalavimai lapinių bei garstyčių rūšies daržovių platinimui ir vartojimui kai kuriose Japonijos Fukušima prefektūros apygardose.

Išlieka balandžio 1 d. paskelbtas draudimas naudoti geriamąjį vandenį kūdikiams Japonijos Iitate gyvenvietėje, kuri yra 40 km į šiaurės vakarus nuo Fukušima Daiči atominės elektrinės.

Dėl minimų įvykių tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams nėra. VATESI specialistai stebi situaciją, apie kurios pasikeitimus informuosime. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) yra branduolinės energetikos objektų saugos reguliavimo ir priežiūros institucija.

   

Facebook komentarai