VDU siūloma unikali Lietuvoje nuotolinių bakalauro studijų programa

Vytauto Didžiojo universitetas vienintelis Lietuvoje nuo 2012 m. sausio mėn. siūlo naują tarpkryptinių edukologijos ir informatikos studijų programą „Švietimas ir informacinės technologijos“, kurią baigus išduodamas dvigubas andragogikos ir taikomosios informatikos diplomas bei suteikiama mokytojo kvalifikacija.

VDU Socialinių mokslų fakulteto organizuojamoms nuotolinėms studijoms tereikia kompiuterio su interneto ryšiu. Kada, ką ir kaip studijuoti – spręsite Jūs. Tiek dėstomų dalykų medžiaga, tiek atsiskaitymų užduotys bus pasiekiamos internetu, todėl studijas galėsite lengvai suderinti su asmenine dienotvarke. Kiekvieno semestro pradžioje ir pabaigoje numatomi du susitikimai su dėstytojais, atsakysiančiais į visus Jums rūpimus klausimus.

Programa skirta parengti inovatyviomis technologijomis grįsto mokymo specialistus, gebančius projektuoti ir diegti nuotolinį mokymąsi švietimo ir verslo organizacijose, organizuoti technologijomis grįstą mokymą(si), taikyti informacines technologijas visuose švietimo sistemos lygmenyse, kurti ir administruoti kompiuterines sistemas įvairiose organizacijose bei verslo įmonėse.

Pasak Edukologijos katedros vedėjos prof. Margaritos Teresevičienės, ši unikali studijų programa baigusiems suteikia žymiai didesnes galimybes įsidarbinti švietimo technologijų analitikais ir specialistais formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, technologijų taikymo švietime ir konsultavimo technologijų panaudojimo klausimais srityse, vadybos srityje, technologijų taikymo ir mokymo organizavimo specialistais projektų valdymo tarnybose, fonduose, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo įstaigose.

Be to, „programa puikiai pritaikyta negalintiems ar nenorintiems pasirinkti nuolatinių bakalauro studijų – dirbantiems, keliaujantiems, didžiąją laiko dalį praleidžiantiems kitame mieste ar užsienyje bei visiems, norintiems keisti savo karjeros kryptį“, – teigė profesorė.

Distancinių studijų centro direktorė doc. Airina Volungevičienė patikino, kad nepaisant nuotolinio studijų pobūdžio, „programą pasirinkusieji visada kviečiami atvykti į universitetą susitikti su dėstytojais, administracijos darbuotojais gyvam dialogui. Kompetentingi, šiuolaikines informacines technologijas valdantys dėstytojai kvies jus konsultacijoms, paskaitoms, kokybiškai organizuos studijas, teiks jums grįžtamąjį ryšį“.

į studijas tęsis iki 2011 m. gruodžio 30 d. Stojantieji 2012 m. sausio 4 d., 10 val. turės atvykti į priėmimo posėdį, kurio vieta bus patikslinta vėliau.

Daugiau informacijos apie programą ir registracijai reikalingus dokumentus – svetainėje http://campus.vdu.lt

   

Facebook komentarai