Žemės ūkio pesticidų grėsmės-mažėjantis derlius ir vėžio pavojus

Jennifer E. Fox (Center for Ecology and Evolutionary Biology, University of Oregon) ir John A. McLachlan (Center for Bioenvironmental Research, Environmental Endocrinology Laboratory, Tulane University, New Orleans) atlikta ir Washington instituto išspausdinta studija įrodo, kad pesticidų (ypač kai kurių fitosanitarinių produktų) naudojimas sumažina augalų augimą. Gi mokslininkai iš Visuomeninės sveikatos, epidemiologijos ir plėtros instituto savu ruožtu tvirtina, jog žmonės, naudojantys pesticidus savo soduose, turi didesnę tikimybę susirgti smegenų navikais.

Atsižvelgiant į augantį gyventojų skaičių, numatoma jog pasaulyje ateityje maisto produktų paklausa padvigubės. Tad jau per ateinančius 50 metų bus būtina planetoje padidinti žemės ūkio našumą. Nors per pastaruosius keturis dešimtmečius pasaulinis javų derliaus produktyvumas padvigubėjo, didžia dalimi dėka sintetinių azotonių trašų, naudojamų pesticidų ir labiau išvystytų drėkinimo sistemų, visgi šis progresas jau pasiekė savo ribas ir negana to, pastebima, kad našumas ima stipriai kristi. To priežastis –moderniosios žemdirbystės poveikis aplinkai.

Jau per 20 paskutinių metų buvo stebimas žymus kai kurių produktų derlių mažėjimas, paradoksaliai rodantis priešingą poveikį naudojamiems vis didesniiems ir didesniems kiekiams trąšų. O poveikis proporcingas – kuo daugiau naudojama trąšų, tuo mažiau derliaus nuimama. Mokslininkai, remdamiesi dabartiniais ekologiniais modeliais, to negali pilnai paaškinti.

Augalai su visa esančia aplinka labai susiję. Simbiozės būdu jie gyvena ir su specifinėmis bakterijomis - rhizobiums, kurios išskiria atmosferos azotą iš oro ir jį naudoja amino rūgšties, būtinos augalų vystymuisi ir augimui, gamyboje. Tačiau, tyrinėtojai, daugelio bandymų „in vitro“ metu nustatė, kad daugiau nei 20 medžiagų, šiuo metu naudojamų žemės ūkyje, susijungia su rhizobiums receptoriais, sumažindami azoto fiksaciją ir trukdydami perduoti gyvybiškai naudingas medžiagas augalui. Pasak mokslininkų grupės, tai paaiškina kodėl dabar pastebimas sojos augimo lėtėjimas, nors ir naudojant didelės trąšų dozės.

Kai kuriais atvejais net tiesiogiai paveikiamas fotosintezės procesas, žinoma, su tomis pačiomis negatyviomis pasekmėmis.

Dabar ši mokslininkų grupė tikisi atlikti tyrimus natūraliomis sąlygomis. Tuomet tiksliai galės apibrėžti kokios molekulės isijungia į augimo lėtėjimo procesą.

Kita mokslininkų grupė tyrinėjo pacientus, sergančius smegenų navikais. Kaip rašo laikraštis „The Daily Telegraph“, mokslininkai ištyrė 121 pacientą, sergantį šia liga, ir nustatė, kad pesticidų naudojimas sodų sklypuose didina susirgimo riziką daugiau nei du kartus.

Tačiau mokslininkams teks dar atlikti papildomų tyrimų, siekiant išsiaiškinti, kokia konkrečiai medžiaga sukelia tokius padarinius. Visgi kyla pagrįstas klausimas, koks tikrasis gaunamos naudos ir patiriamos žalos santykis naudojant pesticidus. Gali būti, jog ateityje šios medžiagos bus prisimenamos tik kaip klaidingas žmonijos žingsnis, nemažai pakenkęs tiek ekosistemoms, tiek ir pačiam žmogui...

Šaltiniai:

  • L'agriculture menacée par les pesticides
  • Pesticidai gali sukelti smegenų navikus
   

Facebook komentarai